Zimska služba i mehanizacija spremni za održavanje puteva u narednom periodu

Prema Zakonu o javnim putevima, zimsko održavanje puteva stupilo je na snagu 15. novembra, a sprovodiće se do 31. marta. Ove godine, posao je poveren subotičkoj firmi „Vojput“. 

Zimsko održavanje puteva prema Zakonu sprovodi se od polovine novembra do kraja marta. Da je sve spremno za naredni period, potvrdio je danas na smotri ljudstva i mehanizacije Zimske službe Dragoljub Šugić, direktor kompanije „Graditelj“, koja je u konzorcijumu sa firmom „Vojput“: 

Kompletna mehanizacija je spremna, imamo tri kamiona sa posipačima, jednu kombinovanu mašinu sa plugom i posipačem, grejder i traktore, koji će služiti u slučaju većih količina padavina i zaleđenih saobraćajnica. U skladištu imamo 150 tona soli i 30 tona hladne asfaltne mase za krpljenje udarnih rupa u toku zimskog perioda – rekao je Šugić. 

Zimska služba održavaće puteve prvog i drugog prioriteta gradskih i vangradskih saobraćajnica, u dužini od oko 130 kilometara, za koje je u obavezi da obezbedi prohodnost. Nekategorisani putevi trećeg prioriteta će takođe biti očišćeni u slučaju većih padavina i vanrednog stanja i situacije: 

Prioritet će biti prilazi zdravstvenim ustanovama, objektima za snabdevanje hranom i drugo. Nabavljene su dovoljne količine soli i kamenog agregata, a postupaće se po usvojenom planu rada Zimske službe – rekao je Nebojša Jovanov, član GV zadužen za komunalnu infarstrukturu i vanredne situacije. 

 

error: Content is protected !!