Marketing

marketingOgroman broj lokalnih preduzeća prepoznao je kvalitet rada i odlučio se na saradnju u domenu reklamiranja sa AMI  radijom i već posle određenog perioda osetio direktne efekte kao posledice reklamne kampanje.

Pored lokalnih oglašivača i velike intermacionalne kompanije su AMI radio uvrstile u svoje media planove poput: VIP-a, Sport Vision-a, kompanije Nase Zrno, Hypo Alpe Adria Banka , Piraeus banka, Pro Credit banka, Win Win-a ....

Takođe sve značajne marketinške agencije u Srbiji poput: Direct medije, Marketing housa, Pro Sound-a, ...su radio AMI postavile na vodeće mesto u Kikindi kod formiranja media planova za svoje klijente.

error: Content is protected !!