Impresum

Naziv Medija: Ami Naxi Radio

Poslovno ime: Reks doo Kikinda
Jovana Jovanovića Zmaja 193 23 300, Kikinda, Srbija

Glavna i odgovorna urednica: Slađana Batanski

Telefon:
+381 230 401 720
+381 64 6444 283

e-mail:
[email protected]

Izvršavanje obaveza koje Reksd.o.o. ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija IN001069

error: Content is protected !!