INFO Servis

Sakupljanje kabastog otpada do 1. avgusta u Mokrinu, nakon toga u Nakovu

Kompanija FCC i gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj započeli su akciju sakupljanja kabastog otpada. Akcija se trenutno sprovodi u okolnim seoskim mesnim zajednicama, a nakon toga kontejneri za krupan otpad biće postavljeni i u gradskoj zoni. Cilj akcije je da se sav kabasti otpad dopremi na sanitarnu deponiju i na taj način spreči neadekvatno odlaganje na smetlištima.

Kabasti otpad će se do 1. avgusta prikupljati u Mokrinu. Do petka, 23. jula kontejneri će biti postavljeni na sledećim lokacijama u ovom selu: ugao ulica Rade Trnića i Živice Kodranova, ugao ulica Rade Trnića i Braće Tomić, ugao ulica Ige Dobrosavljeva i Dositeja Obradovića i ugao ulica Đure Jakšića i Toze Markovića. Od petka, 23. jula do ponedeljka, 26. jula: ugao ulica Milana Malenčića i Rade Trnića, ugao ulica Milana Malenčića i Toze Markovića, ugao ulica Milana Malenčića i Nova i ugao ulica Rade Trnića i I. L. Ribara. Od ponedeljka, 26. do četvrtka, 29. jula kontejneri će biti postavljeni na sledećim mestima: ugao ulica Đure Jakšića i Uroša Kuzmanova, ugao ulica Branka Radičevića i Nikole Tešina, ugao ulica I. L. Ribara i Svetog Save i u Ulici 2. Oktobar, a od 29. jula do 1. avgusta: ugao ulica Svetog Save i Dimitrija Tucovića, ugao ulica J. J. Zmaja i Dositeja Obradovića, ugao ulica Prvomajska i Beogradska i ugao ulica Prvomajska i Sonje Marinković. U toku akcije moguće je premestiti kontejnere na druge lokacije, ako je to potrebno. Nakon Mokrina, akcija će 2. avgusta biti nastavljena u Nakovu. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!