INFO Servis

Raspisani javni pozivi za javne radove za osobe sa invaliditetom i stručnu praksu

U okviru mera aktivne politike zapošljavanja, danas su raspisana dva javna poziva, koji će biti finansirani od strane lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedan se odnosi na javne radove za osobe sa invaliditetom, koji je otvoren d0 30. jula, dok će javni poziv vezan za stručnu praksu biti otvoren do utroška sredstava. 

Već duži niz godina Grad Kikinda i Nacionalna služba za zapošljavanje udružuju sredstva i zajednički prave Akcioni plan za zapošljavanje, na osnovu sagledavanja iskustva za koje su mere najviše zainteresovani privredni subjekti, objašnjava direktorica kikindske filijale NSZ:

-Potrošili smo budžet sa republičkog nivoa. Kada je u pitanju poziv za javne radove za osobe sa invaliditetom, ostalo je osam pravnih subjekata koji nisu mogli da angažuju lica, dok smo kvotu za stručnu praksu od 20 lica vrlo brzo potrošili. Iz tog razloga smo odlučili da ove dve mere finansiramo udruživanjem sredstava sa Gradom Kikindom – rekla je Mitrović i dodala da osim osam privrednih subjekata koji nisu dobili sredstav u prethodnom javnom pozivu, mogu konkurisati i ostali privatni poslodavci, udruženja, zadruge i ostali pravni subjekti koji zadovoljavaju uslove. 

Poslodavci koji apliciraju za javne radove za osobe sa invaliditetom moraju konkurisati za najmanje tri invalidna lica, a javni rad može trajati najviše 4 meseca. Lica koja su angažovana na javnom radu zaključuju ugovor o privremenim i povremenim poslovima, i primaju naknadu za svoj rad, u iznosu od 22.000 dinara, dok poslodavac koji ih angažuje ima pravo da dobije po 2 hiljade dinara po lica, u slučaju da ima neke troškove prilikom sprovođenja radova. Ukoliko je u pitanju neki složeniji javni rad i ako je potrebna neka dodatna obuka najgažovanih lica, poslodavac može dobiti i dodatnih 1 000 dinara po licu. 

Kada se radi o meri stručne prakse, osnovni uslov je da su lica na evidenciji NSZ:

Iznos smo projektovali na sedam lica sa visokom stručnom spremom, ali u slučaju da ih nemamo toliko, odobrićemo i prijave koje se odnose na lica sa nižim stepenom stručne spreme. Lica angažovana na stručnoj praksi, visokoobrazovani, dobijaju 25 000 dinara, a osobe sa srednjom stručnom spremom 22 000 dinara. Uslov je da nemaju radno iskustvo u struci i da se prvi put osposobaljavaju za te poslove. Lica sa visokom školom mogu biti angažovana do najviše godinu dana, sa višom školom do devet meseci, a sa srednjom školom najviše do 6 meseci – kazala je Mitrović. 

Zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski, kaže da lokalna samouprava i ove godine sprovodi aktivnu politiku mera zapošljavanja, tako da su budžetom Grada Kikinde za ovu godinu predviđena određena sredstva, kojima će se finansirati mere i programi:

Cilj svih mera je da se poveća zaposlenost, kao i da se za teže zapošljiva lica stvore uslovi da budu radno angažovana, a samim tim i ostvare određene prihode. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u junu je bilo 3.330 nezaposlenih na teritoriji Kikinde. Iskustvo je pokazalo da se najefikasniji rezultati postižu preko programa javnih radova i stručne prakse, tako da smo lokalnim akcionim planom opredelili sredstva za ove dve mere. Ukupan budžet za ove namene je preko 5,7 miliona dinara, od čega su 3 miliona sredstva iz gradske kase, dok je ostatak obezbedilo nadležno Ministarstvo. Preko 3,5 miliona dinara biće izdvojeno za finasiranje javnih radova, a ostatak za stručnu praksu. Dvadeset tri lica, osoba sa invaliditetom, moći će da budu angažovana za javne radove, a sedmoro mladih za stručnu praksu. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!