INFO Servis

Resursni centar OŠ „Šesti oktobar“: Defektološka podrška za decu iz celog Severnobanatskog okruga

Tema današnje sednice Saveta Severnobanatskog upravnog okruga bilo je upoznavanje jedinica lokalne samouprave sa programom pružanja defektološke zaštite, putem resursnog centra u Osnovnoj školi „Šesti oktobar“ u Kikindi. Dobijanjem statusa resursnog centra, ova obrazovna ustanova dobila je priliku da saradnju i aktivnosti proširi na ceo Severnobanatski okrug, gde ne postoji dovoljan broj defektologa.  

Osnovna škola „Šesti oktobar“, koja realizuje obrazovno-vaspitni rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju, nedavno je dobila status resursnog centra od Ministarstva prosvete. Cilj uspostavljanja resursnog centra je unapređivanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja i povećanje dostupnosti dodatne podrške deci, učenicima, odraslima, porodici i zaposlenima u drugim ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Na današnjoj sednici Saveta Severnobanatskog upravnog okruga, predstavnici jedinica lokalnih samouprava upoznati su sa ovim programom pružanja defektološke zaštite:

Pružanje defektološke podrške će sada biti podignuto na viši nivo i obuhvataće veći broj dece, na području celog Severnobanatskog upravnog okruga. Broj dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju se tendenciozno povećava. Na području Kikinde u program pružanja defektološke podrške uključeno je pedesetoro dece, a još toliko će biti obuhvaćeno i sa teritorije okruga – rekla je Irena Makivić, rukovodilac resursnog centra u OŠ „Šesti oktobar“. 

Načelnik Severnobanatskog okruga Milivoj Linjački kaže da OŠ „Šesti oktobar“, nakon dobijanja statusa resursnog centra, ima priliku da pruži defektološku podršku osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju iz celog okruga:

Na današnjoj sednici prisustvovali su predstanici lokalnih samouprava iz oblasti obrazovanja, kojima je predočeno sve u vezi pohađanja nastave u OŠ „Šesti oktobar“. Od prvog septembra krenuće se sa takvim vidom nastave, koji podrazumeva tri nivoa podrške: individualni rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, pomaganje roditeljima te dece i edukacija ili pomoć u vidu nastave koju pohađaju u svojim školama. Obaveza svake lokalne samouprave je samo da obezbedi prevoz iz tog mesta do Kikinde i nazad, a nastava bi bila jednom nedeljno – rekao je Linjački. 

OŠ „Šesti oktobar“ jedna je od devet obrazovnih ustanova u Srbiji koje su dobile status resursnog centra. Redovnu nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi pohađa 39 učenika, dok u programu dodatne podrške deci iz vrtića i drugih osnovnih škola ima 54 dece. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!