INFO Servis

Nadležni ponovo apeluju: Zabranjeno i kažnjivo spaljivanje rastinja

U prethodnom periodu značajno je povećan broj požara čiji je uzrok najčešće bilo spaljivanje niskog rastinja, suve trave, korova i trske na otvorenom prostoru, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kikinda. Članom 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjuje se spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanja biljih ostataka. Zakonom su predviđene novčane kazne za nepoštovanje ove odredbe i to za pravna lica kaznom od 300.000 do milion dinara, a za odgovorna lica u pravnom licu su od 10.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upućuje apel građanima da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma jer postoji realna opasnost da se požar proširi i prouzrokuje materijalnu štetu na okolnim objektima. Takođe, svojim nesavesnim postupcima građani ugrožavaju sopstvenu i bezbednost drugih ljudi.

Od početka godine do danas na teritoriji Кikinde bilo je 160 intervencija na požarima na otvorenom, dok su na području Severnobanatkog okruga bile 332 takve intervencije.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!