INFO Servis

Isplata socijalnih davanja u sredu

U sredu, 20. oktobra biće isplaćena sledeća socijalna davanja za septembar mesec: osnovna invalidska primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, roditeljski i dečji dodatak, novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada, dodatak za negu i pomoć drugog lica, kao i novčana naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!