INFO Servis

Do 8. aprila raspisan oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada Kikinde

Gradska uprava raspisala je oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada Kikinde. Zemljište koje je predmet oglasa izdaje se u periodu od 15. aprila do 31. oktobra. U okviru ovog oglasa postoji 41 šifra javnog namdetanja, a izdaje se 51 hektar od čega je 5,7 hektara obradivo zemljište, dok je ostatak za košenje ili ispašu:

– Na ovaj oglas mogu da se jave pravna ili fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Dokumentacija koja treba da se dostavi jeste formular dostupan na sajtu Grada ili u Uslužnom centru. Potrebna je fotokopija lične karte ukoliko je fizičko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili izvod iz Privrednog registra ukoliko je nosilac gazdinstva pravno lice. Takođe, potrebna je i potvrda o aktivnom statusu gazdinstva. Dokumentacija može da se dostavi lično ili poštom na pisarnicu Gradske uprave Kikinda, a rok za podnođenje prijava je 8. april do 15 sati – kaže Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu Grada Kikinde.

Otvaranje ponuda je u petak, 9. aprila u 10 sati, a ponuđači koji su ponudili najvišu cifru biće obavešteni i imaće rok od pet dana da uplate neophodna sredstva. Početna cena za pašnjake i livade je 4.805 dinara po hektaru, za obradivo zemljište je 24.027 dinara, dok je početna cena za neobradivo zemljište 2.877 dinara za hektar. Sve informacije mogu da se dobiju u Uslužnom centru Gradske uprave, na sajtu ili u kancelariji broj 70 Gradske uprave, kao i na broj telefona 0230/410-223.

Najatraktivnije lokacije su oko kasarne i tu su ujedno i najveće površine između jednog ili tri hektara, koje prvenstveno služe za otkos.   

Pratite nas FB
error: Content is protected !!