INFO Servis

VŠSSOV: Počela realizacija projekta „Prediktori, aspekti, posledice i prevencija gojaznosti dece predškolskog uzrasta“

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost odobrio je projekat pod nazivom Prediktori, aspekti, posledice i prevencija gojaznosti dece predškolskog uzrasta na osnovu konkursa za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata sa teritorije AP Vojvodine za 2021. godinu.

Celokupan projekat se bavi ispitivanjem medicinskih, telesno-zdravstvenih, pedagoško-psiholoških prediktora, aspekata, rizika i posledica gojaznosti dece predškolskog uzrasta, a dobijeni rezultati će biti implementirani u vidu inoviranja nastavnih sadržaja iz metodičke, pedagoško-psihološke, zdravstvene i mentalno-higijenske grupe predmeta u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi i objavljeni u monografiji.

Prva realizovana faza je obuhvatila onlajn anketno ispitivanje na uzorku od 1 108 ispitanika kojeg čine poduzorci roditelja (721), vaspitača (269) i studenata (118).

U istraživanju su učestvovali vaspitači i roditelji predškolske dece iz sledećih predškolskih ustanova: „Dragoljub Udicki“ Kikinda; „Predškolska ustanova Zrenjanin“ Zrenjanin; „Poletarac“ Ruma; „Boško Buha“ Vrbas; „Srećno dete“ Novi Kneževac; ‚‚Dečja radost“ Irig i ‚‚Pava Sudarski“ Novi Bečej. Dobijeni rezultati pokazuju da su ispitanici skloni stereotipizaciji gojaznih, da imaju ambivalentne stavove prema gojaznima i gojaznosti kao i da većinski imaju razvijeno samopoštovanje, pozitivan stav i pozitivnu sliku o sebi. 

Dalja obrada podataka bi trebalo da utvrdi značajnosti razlika između uzoraka, ispita strukturu tih razlika, relacije dobijenih rezultata sa pojedinim socio-demografskim karakteristikama kao i da dovede u vezu dobijene mere stereotipizacije sa dobijenim merama samopoštovanja. Rezultati ovog dela projekta i istraživanja biće objavljeni u monografiji u delu: Psihološki aspekti, uzroci i posledice gojaznosti dece predškolskog uzrasta, autorke dr Jelene Mićević Karanović.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!