INFO Servis

Uvođenje u vojnu evidenciju do 28. februara

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2004. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju. Obavezi uvođenja u vojnu eviudenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta, rođena od 1992. do 2003. godine, koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministartsva odbrane za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji, a prema mestu prebivališta, do 28. februara 2022. godine. U Kikindi se uvođenje u evidenciju može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova, u Centru Ministarstva odbrane, u Ulici Kralja Petra I 37.

Lice koje se uvodi u evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu. Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!