INFO Servis

Tribina o besplatnoj pravnoj pomoći u Bašaidu: Da svaki građanin zna šta mu po zakonu pripada

Predstavnici Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih “ iz Novog Sada, koji sprovode projekat o besplatnoj pravnoj pomoći, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije,  kroz MATRA program, održali su tribinu u Bašaidu. Bila je to prilika da se pravnice iz novosdskog tima detaljnije upoznaju sa meštanima Bašaida, ali i da im prenesu sve ono što bi trebalo da znaju u vezi sa korišćenjem usluga besplatne pravne pomoći:

-Ovaj projekat se sprovodi u četiri grada, odnosno u Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu i Žitištu.  Cilj je  da se vidi kako je zaživeo Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je Republika Srbija nakon jedne dugogodišnje i decenijske debate zajedno sa udruženjima i organizacijama civilnog društva konačno usvojila. Grupa B1 sa svojim članovima pokušava na neki način i da dođe do informacija na koji način su se organizovale službe u skladu sa zakonom, koji su to izazovi sa kojim se suočavaju sada već duže od godinu dana i na koji način se može poboljšati ova usluga. Ono što je jako važno jeste da je nekako izostalo informisanje građana o tom zakonu. To jeste problem koji smo mi uvideli, zbog čega smo zapravo i pisali ovaj projekat, tačnije da se građani na najbolji način i detaljnije informišu, da shvate da imaju prava da pitaju, da dobiju odgovor i da ti najugroženiji među nama imaju prava na sudsku zaštitu – istakla je Nataša Pušić Živanov, osnivač i zastupnik Grupe B1.

O tome šta je besplatna pravna pomoć i zašto je važno za sve građane da znaju da postoji usluga besplatne pravne pomoći koja je sada uređena i zakonom prisutnim stanovnicima Bašaida obrazložila je i Marija Ristić Milovanović, članica Grupe B1, diplomirana pravnica:

-Besplatna pravna pomoć je pomoć koju korisnik ostvaruje bez naknade, a saglasno odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ona se ostvaruje putem besplatne pravne pomoći u užem smislu, besplatne pravne podrške i besplatne pravne pomoći u prekograničnim sporovima. Ova poslednja opcija ostvariva je tek nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji. Besplatna pravna pomoć u užem smislu sastoji se pre svega od pružanja pravnih saveta , sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Pružanje besplatne pravne pomoći nije dozvoljeno u privrednim sporovima, u postupku registracije pravnih lica, postupku naknade štete za povredu časti i ugleda, u postupku pred prekršajnim sudom ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora, kao i postupku u kom bi vrednost spora bila u nesrazmeri naspram troškova postupka, kao i u postupku u kom je očigledno da tražilac usluga nema izgleda za uspeh, kao i tamo gde očigledno neko pokušava da zloupotrebi besplatnu pravnu pomoć – objasnila je Marija Ristić Milovanović, članica Grupe B1, diplomirana pravnica.

Nakon održane tribine, učesnici su imali priliku da na spontan način diskutuju o besplatnoj pravnoj pomoći, izneli su svoja lična iskustva, osvrnuli se na trenutne zakone sprovedene u praksi i na kraju zaključili da je ovaj projekat od velike važnosti kako bi svi građani bili upoznati sa svojim pravima i šta im sve na osnovu prava pripada.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!