Predavanje na temu „Solarna energija, sadašnjost i budućnost energetike“ za učenike Tehničke škole

U sklopu projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz pristup kupac-proizvođač“, koji realizuje Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ iz Zrenjanina, u okviru preorijentacije na zelenu energiju, danas je održano predavanje na temu „Solarna energija, sadašnjost i budućnost energetike“ namenjeno učenicima završnih razreda Tehničke škole:

Među učenicima Tehničke škole su budući inženjeri mašinstva, elektrotehnike i energetike, koji treba da nas uvedu u neke nove tehnologije. Ova škola je odabrana jer obrazuje decu u pomenutim profilima, a mi smo je prepoznali kao instituciju koja može da doprinese u buđenju svesti i u pružanju novih tehničkih znanja – rekao je član Gradskog veća zadužen za privredu i investicije Saša Tanackov. 

Cilj projekta je podsticanje ljudi koji električnu energiju proizvode za sopstvene potrebe iz solarne energije da višak ustupaju na korišćenje drugima, a Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ iz Zrenjanina realizuje ga uz finansijsku pomoć Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. U okviru projekta predviđeni su javni časovi u srednjim školama, kako bi se učenicima skrenula pažnja na obnovljive izvore energije:  

Akcenat je na solarnoj energiji i na pristupu kupac-proizvođač, koji je vrlo aktuelan kod nas. Srbija ima ogroman potencijal kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, ali su primena energetske efikasnosti i raznovrsnost izvora i dalje na niskom nivou, na čemu treba raditi u budućnosti – rekao je Branislav Milosav, rukovodilac Sektora za projekte i regionalni razvoj Regionalnog centra za društveno – ekonomski razvoj Banat. 

 

error: Content is protected !!