INFO Servis

Kristina Kovačević o savetima za prevenciju urinarnih infekcija i njihovoj efikasnosti

Akutni nekomplikovani cistitis je infekcija urinarnog trakta koju karakteriše akutno zapaljenje mokraćne bešike. Gotovo polovina žena tokom svog života doživi najmanje jednu epizodu cistitisa, a svaka treća žena ima najmanje jednu epizodu cistitisa do 24. godine života. Akutni nekomplikovani cistitis je benignog toka, i kod 25 do 42 posto žena dolazi do spontanog izlečenja, dok samo 2 posto dama razvija akutni nekomplikovani pijelonefritis, bez obzira na preduzeto lečenje. Specijalista farmacije Kristina Kovačević kaže da simptomi koji karakterišu akutni nekomplikovani cistitis u značajnoj meri remete kvalitet života i jedan od razloga što se preporučuje lečenje je brže otklanjanje simptoma u odnosu na nelečene bolesti:

Uobičajeno, akutni cistitis se klinički ispoljava učestalim i bolnim mokrenjem, peckanjem pri mokrenju, nagonom za hitno, neodložno mokrenje, pojavom krvi u mokraći, osećajem nelagodnosti u donjem delu stomaka ili suprapubičnim bolom. Simptomi cistitisa mogu biti teže prepoznati, naročito kod starijih žena. One mogu imati brojne nespecifične urinarne simptome kao hronične dizurije ili urinarne inkontinencije koje oponašaju simptome cistitisa, čak i kada nema dokaza o inafekcija urinarnog trakta. Simptomi kao što su hronično noćno mokrenje, inkontinencija i opšta osećanja nelagodnosti su uobičajeni za infekciju mokraćne bešike u ovoj populaciji. Uloga nas farmaceuta se ogleda u pomoći pacijentima u razumevanju farmakoloških i nefarkoloških intervencija, koje mogu pomoći u lečenju i prevenciji cistitisa. Za žene kod kojih je cistis čest problem, mere samopomoći ponekad mogu sprečiti ponavljanje. Većina zna da se kod cistitisa savetuje da se uzima dovoljna količina tečnosti, da se ne odlaže uriniranje, da se izbegavaju jaki sapuni pri održavanju lične higijene – objašnjava Kovačević. 

Unos velikih količina tečnosti bi teoretski trebalo da pomogne kod cistitisa, jer se bešika prazni češće i potpunije, jer se smatra da ovo pomaže u izbacivanju bakterija iz bešike. Mnogi zdravstveni radnici preporučuju značajan unos tečnosti kako bi se isprao urinarni sistem, u nadi da će se na taj način sprečiti infekcije urogenitalnog trakta. Ova praksa, međutim, nije dosledno dokazana u literaturi, napominje naša sagovornica:

Takođe, ovo može izazvati više nelagodnosti, naručito kod pacijenata gde je disurija teška, pa povećan unos tečnosti može biti bolji kao savet za sprečavanje recidiva nego kao vid nefarkološke mere tokom lečenja akutnog cistitisa. Kod terapije akutnog cistitisa treba preporučiti unos vode u uobičajeno preporučenim količinama, litar i po do dva, uz izbegavanje kafe, sokova i alkohola, jer kod nekih ljudi ovi napici deluju iritirajuće na bešiku. Tokom mokrenja, bešiku treba potpuno isprazniti čekanjem 20 sekundi nakon mokrenja i potom naprezanjem da se isprezne poslednje kapi, a naginjanje unazad pomaže da se postigne potpunije pražnjenje bešike u odnosu na uobičajan sedeći položaj. Posle pražnjenja creva, brisanjem od napred ka nazad može da se smanji prenos bakterija iz creva u vaginu i uretru. Uriniranje neposredno nakon seksualnog odnosa će teoretski isprati velićinu bakterija iz uretre, ali nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili ovu tvrdnju. Takođe, veoma je važno izbegavati upotrebu jakih sapuna i vaginalnih dezodoransa. Umesto toga, treba koristiti specijalne proizvode namenjene za intimnu negu, prednost treba dati tuširanju, a izbegavati duge vruće kupke – napominje Kovačević. 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!