INFO Servis

Kikindska “Terra“ obnovila saradnju sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja

Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra“ u Kikindi nastavio je saradnju sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja. Sporazum o saradnji, koji podrazumeva edukacije, muzeološke prakse i interkulturalni dijalog, potpisan je pre 12 godina i odvijao se neprekidno do 2015. Na inicijativu Ivane Radovanović, doktora likovnih umetnosti i docenta Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, a uz podršku dekana mr Marka Markovića, ove godine saradnja je obnovljena u sklopu koje je šest studenata master studija obavilo radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti.

Masterklasove na temu skulpture u terakoti vodio je mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centra “Terra“ i bivši profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja. Imajući u vidu da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno u Ateljeu “Terra“, koji ima status spomenika kulture od značaja za industrijsko nasleđe, nudi sve raspoložive tehničke i tehnološke uslove za prenošenje  znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno preneseno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom. Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji se od ove godine primenjuje u depou centra “Terra“. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija.

Od samog osnivanja simpozijuma “Terra“ jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivno učestvovanje na polju multikulturalizma i  interkulturalizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra “Terra“ da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumevanje, interkultiralni dijalog i uspešne prakse na polju kulture i umetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod “meke moći” kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje – navode u CLPU “Terra“.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!