INFO Servis

Igor Smiljanić postao prvi doktor umetnosti iz oblasti vajarstva u Kikindi

Igor Smiljanić, dugogodišnji saradnik Centra za likovnu i promenjenu umetnost „Tera“, nekadašnji profesor likovne kulture, umetnik, vajar i viši stručni saradnik na likovnom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu na Katedri za vajarstvo, uspešno je odbranio svoju doktorsku disertaciju sa temom “Vertikale u terakoti – varijabilnost odnosa delova i celine u skulpturi velikog formata”. Ovo je prvi doktorski rad koji se bavi problematikom interpretacije kao i mogućnostima primene novih načina gradnje vertikalne skulptorske forme, komponovanjem delova uz pomoć konstruktivnih elemenata u terakoti.

Igor Smiljanić rođen je u Kikindi 1977. godine, gde je i završio srednju školu. Studije vajarstva završio je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2002. godine, a master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2015. Doktorske studije upisuje 2015. na istoj akademiji. Pedagoškim radom se bavi od 2004. Praktično iskustvo stiče u osnovnim školama u Kikindi i Ostojićevu. Od 2016. radi kao stručni, a od 2020. kao viši stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (Katedra za vajarstvo). Paralelno sa ovim aktivnostima dugogodišnji je saradnik Centra za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ u Kikindi, od 2003. asistent na projektu Teratorija 2008-2013. Svoj umetnički rad predstavio je nizom samostalnih izložbi.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!