INFO Servis

Da se vrate prirodna staništa: Biodiverzitet u Kikindi uz primenu austrijskog modela prvi u Srbiji

Grad Kikinda zainteresovan je da primeni projekat diverziteta u poljoprivredi po uzoru na austrijski model i na taj način unapredi pošumljavanje, vrati prirodna staništa biljnog i životinjskog sveta, ali i utiče na očuvanje životne sredine, rekao je nakon sastanka sa atašeom Ambasade Austrije u Srbiji, za poljoprivredu i životnu sredinu, dr Kristijanom Bravencom, gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač. Ukoliko bi zaživeo ovaj pilot projekat, Kikinda bi bila prva opština u Srbiji koja je primenila iskustva Austrijanaca u oblasti biodivreziteta.

Ataše Ambasade Austrije u Srbiji, za poljoprivredu i životnu sredinu, dr Kristijan Bravenc, sa delegacijom Austrijskog agrarnog klastera, pogona “Delta Agrar”, danas je posetio Kikindu. On se sastao sa gradonačelnikom  Nikolom Lukačem i njegovim saradnicima, a razlog inicirane posete sa austrijske strane je diverzitet u poljoprivredi, odnosno  preuzimanje iskustava iz Austrije, kako bi se u Kikindi unapredilo pošumljavanje, vratila prirodna staništa biljnog i životinjskog sveta, ali i uticalo  na očuvanje životne sredine.

Poljoprivreda u Kikindi i Vojvodini je veoma važna, zemljište se obrađuje na velikim površinama, a nije retko da se gaji samo jedna povrtarska kultura. Cilj nam je da zajedno sa Delta agrarom i Gradom Kikinda, polako popunjavamo sve praznine i posadimo neko drvo, žbun ili napravimo neku vodnu površinu, kako bi obezbedili stanište za biljni i životinjski svet. Razlog zašto ja iz Austrije dolazim da pomognem u sprovođenju ovog projekta je taj, jer su tamo već sprovedeni takvi modeli i to vrlo uspešno, na velikim površinama-izjavio je Bravenc.

Sastanku  u zgradi lokalne samouprave danas je prisustvovao i Vlado Krejić, direktor primarne proizvodnje Delta Agrara, koji je rekao da je u planu izrada pilot projekta koji bi objedinio više udruženja građana, pčelara i lovaca.

Zajedno bismo radili na pošumljavanju i popravljanju narušene prirodne ravnoteže, kao i na svemu onome što diverzitet u poljoprivredi podrazumeva. Ovaj projekat trebao bi da služi za primer celoj Srbiji. Jedan od prvih koraka ka tom cilju je odabir lokacija i površina, koje bi došle u obzir za primenu biodiverziteta-rekao je Krejić.

Gradonačelnik Nikola Lukač napomenuo je da je Grad zainteresovan za predlog austrijskog atašea u Srbiji da se projekat primeni u opštini, kao i da je sve na dobrovoljnoj osnovi.

Želimo da budemo pioniri u toj oblasti u Srbiji, i da primenimo austrijski model, kako bismo vratili ravnotežu prirodnim staništima i očuvali životnu sredinu-dodao je Lukač.

Nakon odabira površina na kojima će biodiverzitet biti primenjen, sledeći korak je razgovor austrijskog atašea u Srbiji sa predstavnicima Evropske komisije o načinu i mogućnostima finansiranja ovog projekta u Kikindi, a potom i upoznavanje zainteresovanih strana sa austrijskim iskustvima na samom terenu, dok će krajnja faza biti primena modela.

 

 

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!