„Čigra“ uz podršku Ministarstva zdravlja realizovala projekat „Кampanja za higijenu ruku“

Društvo za pomoć MNRO „Čigra“ iz našeg grada, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Repubike Srbije, realizovalo je projekat „Кampanja za higijenu ruku“, koji je bio zasnovan na edukaciji radioničara, nabavci materijala za rad i tri radionice. U projektu je učestvovalo deset članova Udruženja, uzrasta od 10 do 49 godina. Koordinatorka projekta bila je Nensi Mitrović Stevanović, diplomirani defektolog – surdolog, master logoped iz Negotina, a radioničar edukator Biljana Nedomački, profesor razredne nastave iz Društva za pomoć MNRO „Čigra“.

Aktivnosti koje su realizovane u sklopu projekta obuhvatile su radionicu „Ja i zdravlje, na kojoj su medicinske sestre Doroteja Grastić i Anđela Veskov sa učesnicima razgovarale o zdravlju, o značaju, načinu i učestalosti higijene i nege ruku i ličnim navikama, zatim edukativno-istraživačku radionicu „Zdrav život, čiste ruke“, kao  i edukativno-praktičnu radionicu „Hoću, mogu, znam“. Cilj projekta bio je da se deca i mladi sa smetnjama u razvoju upoznaju sa značajem održavanja higijene ruku kroz edukativne, kreativne, istraživačke i praktične radionice, kao i da  steknu znanje o načinu prenošenja bakterija kako bi unapredili svoje higijenske navike i socijalne veštine. 

Realizacija projekta „Кampanja za higijenu ruku“, koju je omogućilo Ministarstvo zdravlja, ostavila je pozitivan utisak na članove „Čigre“. Radionice su obuhvatile sve potrebno i njima prilagođeno, kako bi što bolje mogli da savladaju i primenjuju u svakodnevnom životu. 

error: Content is protected !!