Lokalni izbori u Kikindi: Izlaznost do 13 sati 24 procenta

Sva biračka mesta u Kikindi otvorena su na vreme u sedam sati. Do 13 sati izlaznost je 24 procenta .Pravo glasa na lokalnim izborima u našem gradu ima 46.881 osoba, koliko ih se nalazi na biračkom spisku. Za izbor odornika u Skupštini grada Kikinde postoji 60 biračkih mesta, u samom gradu 35, dok ih je na selima 25. U trci za 39 odborničkih mesta lokalnog parlamenta učestvuju 142 kandidata sa pet odborničkih lista.

Na početku izbornog dana, birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto utvrđuje da li je glasačka kutija ispravna i prazna i to upisuje u kontrolni list. Nakon toga, kontrolni list potpisuju birač koji prvi dođe na biračko mesto i najmanje jedan član biračkog odbora. Birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto ubacuje popunjen i potpisan kontrolni list u glasačku kutiju, koju nakon toga pečati. Birači moraju da ponesu na uvid ličnu kartu ili pasoš kako bi dokazali svoj indentitet, a onima koji se u trenutku zatvaranja glasačkog mesta zateknu u redu mora da se omogući da glasaju.

Svakom biraču sprejom se obeležava kažiprst desne ruke i kontroliše UV lampom da se ne bi dogodilo da glasa dva puta, a glasa se iza paravana koji obezbeđuje tajnost. Birači koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nisu u stanju da sami popune glasački listić imaju pravo da na biračko mesto povedu pomagača koji će umesto njih popuniti glasački listić, onako kako mu odrede.

 

error: Content is protected !!