INFO Servis

VŠSSOV iz Kikinde na Međunarodnom festivalu folklora „Kozarsko kolo“ u Prijedoru

Na Međunarodnom festivalu folklora „Kozarsko kolo“, koji je održan u Prijedoru, predstavila se i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kikinde. Profesorice dr Ivana Petković, dr Kristina Planjanin Simić i dr Angela Mesaroš Živkov učestvovale su kao moderatori okruglog stola na temu „Stručnost vaspitača i vaspitno-obrazovnog kadra kao preduslov kvalitetnog rada u udruženjima i ustanovama kultura“.

Predstavljen je rad kikindske Škole, sa akcentom na smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre. Student prve godine master studija Vanja Ilijev bio je učesnik koncerata, kao i okruglog stola, gde je predstavio svoj završni rad na osnovnim studijama na temu „Vojvođanske troglasne gajde u savremenoj izvođačkoj praksi“. Dr Kristina Planjanin Simić prezentovala je projekat koji je odobren od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost a u saradnji sa Akademijom umetnosti Novi Sad (predstavnik Akademije – studentkinja 4. godine Etnomuzikologije Ana Parčetić). Učesnici festivala pored domaćina Prijedora bili su predstavnici Meksika, Makedonije, Crne Gore i Sarajeva.

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!