U Istorijskom arhivu otvorena izložba „Kikindski izbori“

U holu Istorijskog arhiva otvorena je izložba pod nazivom „Kikindski izbori“, koja obrađuje lokalne izbore u našem gradu od obnove višestranačja, odnosno od prvih izbora 1992. godine, pa do onih održanih 2020. godine. Postavku čini propagandni materijal koji se čuva u zbirci u Arhivu. Autori izložbe su Srđan Sivčev i Nikola Radosavčev, a izložba će moći da se pogleda narednih nekoliko meseci:

Pripremili smo plakate, flajere, brošure, razni izborni materijal, tako da Kikinđani mogu da pogledaju šta je krasio politički život proteklih 30 godina. Ovo je prilika da Kikinđani pogledaju izložbu koja zadire u život svakog pojedinca i da se sagledaju politički procesi na mikro nivou Kikinde– objašnjava Sivčev.

Otvaranju izložbe prisustvovao je i Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada:

Na izložbi možemo da vidimo kako su se vremena menjala, kako su se menjali politički akteri, kakve su se nudile političke poruke i politički slogani, kakav je bio dizajn izbornih plakata i ostalog izbornog materijala. U svemu tome se nalazi suština da su se neki akteri menjali, neki su i dalje prisustni na političkoj sceni, tako da možemo da vidimo jedan vrlo važan deo našeg života– rekao je  Bogdan.

error: Content is protected !!