INFO Servis

Prijavljivanje za upis prvaka u izabranu školu do 15. februara

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Gradska uprava Kikinda obaveštava roditelje dece rođene u periodu od 1. marta 2015. do 29. februara 2016. godine, da mogu izabrati osnovnu školu u koju će upisati dete, podnošenjem zahteva izabranoj školi, najkasnije do 15. februara. 

U prvi razred školske 2022/23. upisuju se deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Mogu se upisati i deca sa šest, do šest i po godina, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru deteta vrši psiholog škole, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Prijavljivanje za upis u prvi razred vrši se u osnovnim školama od danas do 15. februara, radnim danima od 8 do 14 sati. Osnovnim školama u selima biće dostavljen spisak dece iz evidencije Predškolske ustanove, koja treba da se upišu u prvi razred.  

Pratite nas FB
error: Content is protected !!