Malo kolo proglašeno nematerijanim kulturnim nasleđem

Danas je u prostorijama Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle“ održana promocija malog kola, povodom upisa ovog plesa u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa. Događaju su prisustvovali predstavnici Fakulteta muzičkih umetnosti iz Beograda, Akademije umetnosti iz Banjaluke, Vojvođanskog muzeja i lokalne samouprave. 

Pre nešto više od dve godine, „Gusle“ su Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasleđe podnele inicijativu za upis malog kola u Nacionalni registar elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa. Da bi se ovo ostvarilo, neophodno je bilo prikupiti brojnu dokumentaciju u vidu fotografija i video zapisa, koja prikazuje da je malo kolo i dalje živo i vitalno. Za popunjavanje formulara i poslove oko nominacije bila je zadužena Magdalena Popov, specijalista za tradicionalnu igru i umetnički rukovodilac u ADZNM „Gusle“. Ona ističe da je malo kolo već decenijama zastupljeno u scenskoj praksi gotovo svakog kulturno-umetničkog društva sa ovog podenblja, kao i u svakodenvnom životu Vojvođana:

Izvodi se u savremenoj ili tradicionalnoj, narodnoj svakodnevnoj ili svečanoj, seoskoj ili gradskoj nošnji, uz instrumentalnu pratnju gajdi, frule, tambure samice, instrumenata tamburaškog korpusa, harmonike. Igra se u zatvorenom ili otvorenom kolu, igrača različitog pola i starosti, međusobno povezanih specifičnim „vojvođanskim hvatom“, ili, u novije vreme, držanjem za ruke puštene niz telo. Ovaj najzastupljeniji igrački obrazac vojvođanskih Srba, zasniva se na simetričnom igranju, koje se izvodi dva koraka za desnom, a zatim dva za levom rukom – objašnjava Popov. 

Nakon pregleda poslate dokumentacije, Nacionalni komitet za NKN, doneo je odluku da se malo kolo upiše u Nacionalni registar i nađe na listi elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Uspeh je ostvaren zahvaljujući odličnoj saradnji „Gusala“ sa brojnim institucijama i pojedincima koji se bave upravo ovom problematikom:

Ono što mene raduje jeste što je u nematerijalno kulturno nasleđe uvršten ples, kao jedna veoma važna čulna fizička aktivnost kod čoveka dostojna da nas predstavlja u svetu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Sam ples je dostojan reprezent nacionalnog kulturnog identiteta. Ovo je poruka koja ohrabruje sve one koji se bave folklornom umetnošću i širu zajednicu da imamo dostojnog reprezeta nacionalne kulture – dodala je dr Selena Rakočević, koreolog i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Zamenica gradonačelnika Kikinde, Dijana Jakšić Kiurski, istakla je da je ovim činom ADZNM “Gusle“ još jednom pokazalo zašto je na listi udruženja od posebnog značaja za grad, imajući u vidu doprinos koji su dali u očuvanju indentiteta na nacionalnom nivou:

-Ako vidimo da ovo društvo postoji od 1876. godine i vidimo koliko doprinosi očuvanju kulture našeg grada punih 145 godina, mogu da kažem da će lokalna samouprava sve to prepoznati sada i u budućnosti tako što će pružati svaki vid podrške, pogotovo finansijske podrške koja će omogućiti jedno redovno i normalno funkcionisanje ovog društva – dodala je Jakšić Kiurski.

error: Content is protected !!