Berza Poslova

„Šole“ d.o.o. Kikinda

„Šole“ d.o.o. Kikinda- preduzeće za proizvodnju metalnih kontejnera, vrši prijem sledećih radnika:

  1. Tehnolog pripreme proizvodnje (visoka ili viša škola mašinske struke) – 1 izvršilac
  2. Poslovođa – 1 izvršilac
  3. Bravari – 5 izvršilaca
  4. Zavarivači – 10 izvršilaca
  5. Farbari – 5 izvršilaca

Zainteresovani se mogu svakog radnog dana javiti na telefone: 0230/404-740 u terminu od 9-15 h  ili doći lično na adresu Topolski put broj 2 u Kikindi.

 

 

Pratite nas FB