INFO Servis

Srbima produžena zabrana ulaska u Grčku do 31. avgusta

Grčka je donela odluku da zabranu ulaska stranih državljana, među kojima i građana Srbije, produži do 31. avgusta, radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa, objavljeno je na Fejsbuk stranici grčke ambasade u Beogradu. Ova zabrana ne odnosi se na državljane država članica Evropske unije  i država zone Šengen, uključujući njihove supružnike ili lica sa kojima su u legalnoj zajednici, kao i na njihovu maloletnu decu.

Zabrana se ne odnosi na medicinsko osoblje, istraživače i profesionalce iz oblasti zdravlja, ukoliko pri ulasku u zemlju pokažu licencu za rad ili drugi adekvatan dokument koji dokazuje njihovu profesiju, a pod uslovom da je njihov ulazak u zemlju u poslovne svrhe, kao i na lica koja već duži vremenski period imaju boravak u državi – članici EU ili državi zone Šengen, kao i na državljane drugih zemalja koji imaju dozvolu boravka u državi – članici EU ili državi u zoni Šengen.

Zabrana se ne odnosi ni na članove državnih delegacija, osoblje diplomatskih – konzularnih predstavništava i delegacija, osoblje međunarodnih i evropskih institucija, članove humanitarnih organizacija tokom obavljanja aktivnosti, vojna lica i pripadnike bezbednosnih snaga ili grčkog Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu.

Ne odnosi se i na zaposlene u oblasti transporta, putnike u tranzitu, studente koji studiraju u Grčkoj, lica koja se bave negom starijih lica i lica sa posebnim potrebama, kao i sezonske poljoprivredne radnike. Navedena lica dokazuju svrhu ulaska adekvatnom dokumentacijom i podležu laboratorijskim analizama, navodi se u saopštenju.

Izvor: FoNet

Pratite nas FB
error: Content is protected !!