Dr Goran Abraham: Humanitarno predavanje na temu „Stres i stresogeni faktori modernog doba kao uzročnici simptoma i nastanka bolesti“ u VŠSSOV

Predavanje na temu „Stres i stresogeni faktori modernog doba kao uzročnici simptoma i nastanka bolesti“ biće održano u subotu, 13. maja sa početkom u 16.30 časova u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Ove godine se proslavlja jubilej, odnosno 10 godina postojanja udruženja „Zdravlje na dlanu“. Shodno tome, gost naše emisije je bio dr Goran Abraham, specijalizant urologije i predsednik udruženja „Zdravlje na dlanu“, koji će ujedno biti i predavač. Ovo predavanje je uvod u edukaciju građana kroz predavanja koja dr Abraham priprema za naredni period, tačnije tokom letnjih meseci.

Razmišljanje i nivo saznanja ljudi je veoma nizak što se tiče stresa kao uzročnika bolesti. Po rečima doktora Gorana Abrahama, današnji način i stil života umnogome opterećuje naš organizam što nužno ne mora da dovede do ispoljavanja simptoma, već se to prvo odražava na unutrašnjost našeg organizma, nakon čega dolazi do nastanka bolesti:

Na ideju da organizujemo ovo predavanje, došli smo shodno dosadašnjim neaktivnostima koje su posledica virusa COVID-19. Ono što me je podstaklo da govorim o temi stresa i stresogenih faktora jeste upravo zbog toga što sam ja lekar koji ima dodira sa pacijentima i okolinom u kojoj živim, zbog čega sam i primetio da ljudi ne shvataju ozbiljno uticaj svakodnevice na njihovo zdravlje u smislu da ljudi ne shvataju ozbiljnost situacije i ne obraćaju se lekaru sve dok ih nešto ne zaboli.– rekao je dr Abraham.

Humanitarno predavanje će biti održano u saradnji udruženja „Zdravlje na dlanu“ sa Visokom školom, kao i u saradnji sa Crvenim krstom Kikinde, koji je pokrovitelj humanitarnog dela predavanja. Sva sredstva koja budu prikupljena biće donirana za nabavku opreme na Dečjem odeljenju Opšte bolnice Kikinda. Predavanje ima za cilj da proširi vidike ljudi o tome da njihov stil života i njhova svakodnevica može umnogome da utiče na njihovo zdravstveno stanje, kako je istakao dr Abraham i dodao:

Predavanje je koncipirano tako da mogu da ga slušaju ljudi različitih starosnih grupa. Svi oni koji žele da saznaju šta je to stres, koji su to stresogeni faktori kao i da nauče na koji način da unaprede svoj život pomoću različitih metoda koje mogu da poboljšaju i utiču na smanjenje stresa i stresogenih faktora koji dovode do nastanka simptoma i različitih bolesti su dobrodošli. Cilj predavanja je da, svi koji su prisustvovali, izađu sa kompletnim znanjem koje će znati da primene kako bi unapredili svoje zdravlje i svoj život uopšte.– zaključio je dr Abraham.

error: Content is protected !!