VŠSSOV: U septembarskom upisnom roku 80 slobodnih mesta

Na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi za osnovne strukovne studije u školskoj 2022/2023. godini u septembarskom upisnom roku ostalo je još ukupno 80 slobodnih mesta. Na smeru strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta ima 14 mesta na budžetu i 50 na samofinansiranju, dok na smeru strukovni vaspitač za tradicionalne igre nema mesta na budžetu, a na samofinansiranju je ostalo još 16 mesta. Visina školarine za školsku godinu za samofinansirajuće studente iznosi 48 000 dinara i može se platiti u dvanaest jednakih mesečnih rata. 

Otvoreni su i konkursi za upis na master strukovne studije i na doškolovanje, a detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Škole

error: Content is protected !!