INFO Servis

U toku izgradnja fekalne kanalizacije na deonici Šumice

Na deonici Šumice, u ulicama Bašaidski drum i Karlovački put u toku su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije, na dužini od ukupno oko 1 400 metara. Radovi su započeti krajem avgusta, a rok za njihov završetak je 120 radnih dana, odnosno sredina februara naredne godine. 

Za nepuna tri meseca kako su počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacije, kompletno su završeni kolektori na dužini od 810 metara, a ostalo je još da se uradi oko 120 metara sekundarne mreže. Nakon toga, ostaje uređenje gradilišta i pripema dokumentacije za tehnički pregled. Miloš Banda iz novosadskog „Graditelja“, šef gradilišta na izgradnji fekalne kanalizacije na deonici Šumice kaže da će radovi biti završeni i pre predviđenog roka:

Radi se u Ulici Bašaidski drum, od Šumice do Ulice Karlovački put, zatim u dužini od oko 200 metara prema Livnici i do teretnog ulaza u „Tozu Marković“. Primarni kolektori su završeni na dužini od 810 metara, šahtovi su urađeni, dok sekundarne mreže ima oko 400 metara – objašnjava Banda. 

Da radovi teku planiranom dinamikom uverio se danas i gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač:

Ljudi decenijama u ovom delu grada čekaju izgradnju fekalne kanalizacije. Planirano je da se ukupno uradi oko 1 470 metara kanalizacione mreže. Ovo je prilika da se oko 120 domaćinstava priključi na fekalnu kanalizaciju. Radovi će i pre predviđenog roka biti završeni, tako da će i ovaj deo grada, posle dugo vremena, dobiti sređenu komunalnu infrastrukturu, odnosno kanalizacionu mrežu. Za ovaj posao izdvojeno je 25 miliona dinara, a u narednom periodu ćemo, kako iz gradskog budžeta tako i apliciranjem  za sredstva završiti poslove vezane za uređenje kanalizacione mreže -rekao je Lukač. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!