Potpisan međusektorski protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Predstavnici lokalne samouprave, ustanova iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, policije, pravosuđa, nevladinih organizacija i medija potpisali su danas lokalni međusektorski Protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Protokol ima ulogu da jasno definiše odgovornosti svih institucija u procesu prevencije i intervencije u slučajevima nasilja, ujedno upoznaje svaki sektor s nadležnostima drugog sektora, sa onim šta nasilje jeste i određuje koordinaciju rada ustanova kada do nasilja dođe. Na ovaj način se očekuje da će protokol doprineti ostvarivanju prava deteta na potpunu zaštitu od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u lokalnoj zajedinici, rečeno je na ovom sastanku. Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, a utvrđeno je Кonvencijom o pravima deteta i nizom međunarodnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava koje je Republika Srbija ratifikovala.  

 

error: Content is protected !!