INFO Servis

Otvoren konkurs za obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica. Zainteresovani mogu da se prijave do 20. marta. 

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove: 

1) da je državljanin Republike Srbije; 
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;  
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;  
4) da ima završenu srednju školu; 
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;  
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti. 

Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.  

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs

Pratite nas FB
error: Content is protected !!