OŠ „Đura Jakšić“: Projekat „Sličnosti i razlike su naša riznica“

U Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kikindi počela je realizacija projekta „Sličnosti i razlike su naša riznica“. Direktni korisnici ovog projekta su deca iz socijalno ugroženih, deprimiranih grupa, kao i deca sa posebnim potrebama.

I pored vanrednih okolnosti zbog pandemije koronavirusa, zaposleni u ovoj školi realizacijom prvog dela projekta, uspeli su da uoče i uvaže potrebe dece i roditelja iz gorepomenutih grupa.

Ono što je važno istaći, kao deo projekta je podrška roditeljima u pružanju pomoći deci sa posebnim potrebama. Jačanje psihosocijalnih kapaciteta dece realizovaće se putem vannastavnih aktivnosti. Prva je: Poseta i uspostavljanje saradnje sa Osnovnom školom „Milan Petrović“ u Novom Sadu, kao i početak rada predstave za decu „Prazan je i džak“.

Foto: OŠ „Đura Jakšić“
error: Content is protected !!