Kikindskoj Bolnici od Pokrajine 75,2 miliona dinara za nabavku medicinske opreme

Na današnjoj sednici Pokrajinske vlade najavljena je investicija u kikindsku Opštu bolnicu. Na sednici je donet zaključak da se za potrebe ove zdravstvene ustanove u javnu svojinu pribavi medicinska oprema u ukupnoj vrednosti od 75,2 miliona dinara.

Opšta Bolnica u Kikindi dobiće aparat za mamografiju, plazma sterilizator, aparat za radioskopiju, EEG aparat, digitalni dermoskop, bipolarni elektroresektor, fleksibilni ureterorenoskop s laserom, set za uretrocitoskopiju i operacionu lampu.

error: Content is protected !!