Kikindska „Lira“ primer dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije organizovalo je danas u kikindskoj „Liri“ redovnu godišnju sednicu Skupštine, kojoj su prisustvovali predstavnici ovih specifičnih privrednih subjekata iz cele zemlje, Biljana Barošević, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vera Pešut, viša savetnica istog ministarstva iz Grupe za pružanje podrške preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Nikola Lukač, predsednik Skupštine grada Mladen Bogdan i Saša Tanackov, član Gradskog veća zadužen za privredu i investicije. Na skupu se, između ostalog, razgovaralo o tome da li lokalna zajednica prepoznaje ulogu i značaj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, o tome šta lokalna samouprava može da učini kada je u pitanju stvaranje podsticajnog okruženja za rad ovih privrednih subjekata, kao i o tome šta su prioriteti budućeg razvoja ovih preduzeća: 

„Lira“ Kikinda je ozbiljno preduzeće koje zapošljava 103 osobe, od kojih je 69 osoba sa invaliditetom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svakodnevno radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i u našem fokusu je njihovo zapošljavanje, posebno mladih osoba – istakla je Biljana Barošević, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su privredni subjekti specifični po svojoj funkciji jer se bave rehabilitacijom, a nisu zdravstvene ustanove, bave se obukama, a nisu prosvetne institucije, zapošljavaju kao i drugi privredni subjekti, ali tako da imaju zaposleno na neodređeno vreme najmanje 50 posto osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih, a od ukupnog broja zaposlenih osoba invaliditetom najmanje 10 posto lica sa invaliditetom koja se mogu zaposliti samo pod posebnim uslovima:

„Lira“ je najveće privatno preduzeće u domaćem vlasništvu u Srbiji, koje zapošljava osobe sa invaliditetom. Specijalizovali smo se za usluge šivenja i industrijske montaže, koju radimo sa inostarnim partnerima – objašnjava Branislav Bugarski, direktor „Lire“. 

Gradonačelnik Nikola Lukač ističe da „Lira“ vrlo uspešno posluje u našem gradu, i da je primer dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom:

Grad će se truditi da pomogne ovakvim preduzećima koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, i da pronađe dodatne mogućnosti da ova privatna firma proširi svoje kapacitete. Kroz različite mere ćemo nastojati da omogućimo i olakšamo zapošljavanje osoba sa invaliditetom – rekao je Lukač. 

error: Content is protected !!