Javni poziv za dodelu Nagrade grada Кikinde i gradskih priznanja

Кomisija za dodelu Nagrade grada Кikinde i gradskih priznanja raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Кikinde i gradskih priznanja za 2021. godinu. Nagrada grada Кikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Кikinde.

Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem tj. sedištem na teritoriji grada Кikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada, postignuta u godini u kojoj se vrši dodela.

Predloge za dodelu nagrada i priznanja grada Кikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Кikinde. Predlog se dostavlja pisano i sadrži podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja.

Predlozi se dostavljaju do 20. decembra 2021. godine, na adresu:

Gradska uprava 
Kancelarija br. 80
Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda
sa naznakom: Za Nagradu grada Kikinde 

error: Content is protected !!