INFO Servis

Da se unapredi kvalitet života Roma u Kikindi: Dogovoreni dalji koraci

Položaj pripadnika romske nacionalne zajednice kojih je u Kikindi više od 3.000, značajno se poboljšao u odnosu na prethodne godine, a tome je dopinela dobra saradnja pokrajinskih institucija sa kikindskom lokalnom samoupravom, koja će biti znatno unapređena u budućem periodu, jedan je od zaključaka sastanka direktorke Pokrajinske kancelarije za inkliziju Roma, Ljiljane Mihajlović, pokrajinske poslanice Jelene Jovanović i romskog aktiviste Željka Radua sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem.  

Goste je danas u svom kabinetu primio prvi čovek Kikinde, kada su razmenjena iskustva u dosadašnjoj saradnji sa ciljem poboljšanja položaja Roma u Kikindi i dogovorene inicijative i planovi u budućnosti. Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović istakla je da je Kikinda jedna od opština u Vojvodini u kojoj je najveći broj đaka koji pohađaju romski jezik kao izborni predmet sa elementima nacionalne kulture.

To je nama izuzetno važno, jer, ako ne poštujemo svoj jezik i kuturu, ne možemo da očekujemo da će nas drugi poštovati. Na današnjem sastanku došli smo do različitih ideja koje će biti realizovane, ali moram da istaknem dobru saradnju sa sadašnjim gradonačelnikom, još dok je bio na prethodnoj funkciji kao načelnik Severnobanatskog okruga-naglasila je Jovanović.

Direktorka Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma, Ljiljana Mihajlović, rekla je da ova institucija ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom u Kikindi i da su sve inicijative koje su potekle od pripadnika romske nacionalnosti iz  Kancelarije bile podržane.

U proteklom periodu učinjeno je mnogo da se unapredi kvalitet života, uslovi stanovanja  i pomogne romskim porodicama, a mi se kao Kancelarija trudimo da putem republičkih i evropskih institucija unapredio život romske nacionalne zajednicena na teritoriji Kikinde-rekla je Mihajlović.

Romski aktivista iz Kikinde, Željko Radu, kaže da je cilj svih aktivnosti da Romi imaju bolji društveni status, kako u pokrajini, tako i na lokalu.

Grad nam puno  pomaže i zajednički koristimo programe za zapošljavanje mladih Roma, naročito sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem, što je dobar put za izlazak iz siromaštva. Isticanjem romske zastave na jarbolu ispred Gradske kuće za Međunarodni dan Roma i nizom konstantnih aktivnosti tokom cele godine, Kikinda je jedan od gradova koji na najbolji način vode brigu o inkluziji romske nacionalne zajednice-istakao je Radu i najavio za 29. maj kultrurno-umetnički program u Narodnom pozorištu, putem kojeg će se promovisati kultura i tradicija Roma.

Gradonačelnik Nikola Lukač naglasio je da lokalna samouprava u Kikindi, kao multinacionalnoj sredini, vodi računa o svim nacionalnim zajednicama, pa tako i o romskoj.

Pri Gradskoj upravi aktivna je Kancelarija za smanjenje siromaštva, a Grad ulaže napore i angažuje se da se društveni položaj Roma poboljša, što smo i uspeli u prethodnom periodu. Ulažemo sredstva za doniranje građevinskog materijala i sanaciju kuća, kako bismo pomogli u podizanju standarda romske nacionalne zajednice-rekao je Lukač.

 

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!