Zabava

ČEMU SLUŽE TIPKE OD F1 – F12 ???

                                                                             Ako ste se ikad pitali čemu služe tipke u gornjem delu tastature, portal Brightside ima odgovor.
F1 – Otvara Help ekran za skoro svaki program

F2 – Omogućava promenu naziva dokumenta ili datoteke

F3 – Otvara opciju za pretraživanje vezanu za aplikaciju koja je aktivna u datom trenutku

F4 – Istovremenim pritiskanjem tastera Alt i F4 zatvara se aktivni prozor

F5 – Omogućava osvežavanje stranice ili dokumenta

F6 – Pomera kursor ka polju za adresu u gotovo svim internet pregledačima

F7 – Omogućava proveru pravopisnih i gramatičkih grešaka u Majkrosoftovim aplikacijama poput MS Word

F8 –Ovaj taster omogućavao je pristup ‘boot’ meniju u OS Windows tokom gašenja kompjutera

F9 –Omogućava osvežavanje dokumenta u MS Wordu i slanje i primanje mejlova u okviru MS Outlook

F10 – Aktivira meni bar otvorene aplikacije. Istovremeno stikanje tastera Shift i F10 ima istu funkciju kao desni klik

F11 – Omogućava aktiviranje i deaktiviranje gledanja sadržaja u punom ekranu u okviru internet-pregledača

F12 – Otvara prozor sa Save as opcijom u MS Wordu

Izvor (B92)

Pratite nas FB
error: Content is protected !!