INFO Servis

Završava se akcija čišćenja divljih deponija: Uklonjeno preko 3.000 tona otpada

Uklanjanjem divlje deponije u Sajanu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kikindi završava akciju čišćenja divljih deponija na teritoriji grada i svih sela. Tako je od maja meseca u nekoliko akcija uklonjeno više deponija kako u samom gradu, tako i u svim selima Kikinde, što je i bilo previđeno planom i programom resornog Sekretarijata:

-Sredstva za uklanjanje deponije u Sajanu dobili smo od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u iznosu od 455.000 dinara, dok je učešće Gradske uprave 520.000 dinara. Posao je poveren kompaniji FCC – podsetio je Stevan Iličić, član Gradskog veća za ekologiju.

Najviše posla bilo je na nekoliko lokacija u gradu gde su se sporadično pojavljivale nove deponije. Najveći problem nastajao je na obodu grada gde su se preko noći pojavljivale nove deponije na mestima gde su prethodno bile uklonjene:

-Ukupna količina otpada koja je od maja meseca prevezena na deponiju iznosi više od 3.000 tona, oko 1.000 tona je odneto sa seoskih deponija, dok je ostatak kabasti otpad iz domaćinstava. Uporedo sa akcijom čišćenja divljih deponija, bile su organizovane i akcije odnošenja kabastog otpada, kako u gradu tako i u svim seoskim sredinama – dodala Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Svi građani koji imaju kućni ili građevinski otpad u velikim količinama treba da pozovu kompaniju FCC kako bi se dogovorili oko načina odlaganja. Bez obzira na vrstu otpada, treba da se poštuje pravilan način odlaganja kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!