INFO Servis

VŠSSOV: Prijava u drugom konkursnom roku 3. i 4. septembra, ostalo 66 mesta

Prvi upisni rok Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača za školsku 2020/20201. godinu je završen, a ostalo je još 66 slobodnih mesta. Na smeru Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta ima još 45 mesta na samofinansiranju, dok će na smeru Strukovni vaspitač za tradicionalne igre na budžetu moći da se upišu još dva studenta, a na samofinansiranju 19. Prijava kandidata zakazana je za 3. i 4. septembar, narednog dana biće održani provera sklonosti i sposobnosti, kao i prijemni ispit. Jedinstvena rang lista biće objavljena 8. septembra, a upis primljenih kandidata u drugom konkursnom roku biće održan 11. i 12. septembra. 

Za upis u prvu godinu studija studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, a za studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre mogu konkurisati i kandidati koji imaju srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju. Svi kandidati pre polaganja prijemnog ispita podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti. Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. Ispunjenost posebnih uslova u pogledu fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Кomisija na osnovu: posebnog ispita, lekarskog uverenja, uverenja od logopeda o govornim sposobnostima kandidata.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit, test iz opšte kulture-informisanosti. Кandidati prolaze proveru fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti te je potrebno da ponesu i opremu za fizičko vaspitanje. 

Visina školarine za školsku godinu iznosi 48.000 dinara. Školarina se može platiti u osam jednakih mesečnih rata.

Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije dokumenata, ali je neophodno podneti na uvid i originalna dokumenta. Potrebno je doneti: prijavni list (dobija se u školi), svedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja, diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta, dokaz o uplati naknade za proveru sklonosti i sposobnosti i za polaganje klasifikacionog ispita – 5.500 dinara, lekarsko uverenje ( od Medicine rada )i uverenje od logopeda o govornim sposobnostima kandidata. Dokumenta za upis primljenih kandidata: originalna dokumenta, ŠV-20 obrazac – dobija se u školi, indeks – dobija se u školi, dve fotografije 3,5 x 4,5 cm, fotografija na elektronskom mediju, dokaz o uplati školarine (prve rate ili u celosti) i dokaz o uplati troškova upisa. 

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!