INFO Servis

Vaučeri za odmor u Srbiji i ove godine

Građani Srbije će i ove godine imati mogućnost da dobiju vaučere za odmor, čija će pojedinačna vrednost biti 5.000 dinara. Pravo, kao i do sada, imaju penzioneri, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 60.000 dinara, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje, za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera, u trajanju od najmanje pet noćenja.   

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju gradova Beograda i Novog Sada.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ili dobiti na šalteru pošte, a potencijalni korisnik vaučera uz prijavu obavezno daje na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana. 

Vaučeri se mogu iskoristiti zaključno sa 20. novembrom 2020. godine, a lista ugostitelja objavljena je na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!