INFO Servis

Udruživanje lokalnih samouprava u cilju prevencije posledica elementarnih nepogoda

Danas je u Gradskoj kući u Kikindi održan drugi radni sastanak koordinatora tima sliva „Banatski vodotoci“, kojem su prisustvovali gradonačelnik Pavle Markov, načelnik Okruga Nikola Lukač, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, kao i predstavnici svih lokalnih samouprava iz sva tri upravna okruga u Banatu. 

Kikinda je jedna od 19 lokalnih samouprava koje su pre godinu dana potpisale protokol o saradnji gradova u slivu Gornjeg Dunava, sa ciljem smanjenja rizika i prevencije posledica elementarnih nepogoda. Ideju o udruživanju gradova i opština podržali su: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Program Ujedinjenih nacija za razvoj. 

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kaže da u sistem prevencije i smanjenja rizika treba da su uključeni svi koji žive na određenoj teritoriji. 

Kada dođe do vanredne situacije, svi su podjednako ugroženi i moraju da znaju koje su im obaveze i mogućnsoti da raeguju ili se evakuišu. Danas su ovde predstavnici lokalnih samouprava i administracija, koji prirpemaju neophodnu dokumentaciju i čiji je zadatak da obezbede kontinuitete u komunikaciji sa javnim preduzećima i drugim strukturama i ustanovama – kaže Bošnjak. 

Načelnik Severnobanatskog okruga Nikola Lukač kaže da je cilj udruživanja lokalnih samouprava da se preduprede određene vanredne situacije koje su moguće na teritoriji Banata.

Ono što je jako bitno je da se razmene iskustva sa onima koji su imali velikih problema sa poplavama i ostalim vanrednim situacijama i katastrofama, kako bi lokalne samouprave u Banatu mogle da apliciraju u evropskim fondovima, kako bi se smanjio rizik. Fokus je sada na banatskim vodotocima, sve lokalne samouprave će u narednom periodu da konkurišu za sredstva zajednički, i u saradnji sa Rumunijom i Mađarskom smanje rizik od poplava, obnove opremu i obuče ljude koji će reagovati u vanrednim situacijama – kaže Lukač. 

Gradonačelnik Kikinde Pavle Markov istakao je da je da su ovaj skup i ova tema veoma važni, iako naš grad nije imao slične vanredne situacije. 

Zajednički sastanci i razmena iskustva su veoma važni za pripremanje za vanredne situacije. Svesni smo da lokalnim samouprava nedostaju sredstva važna za realizaciju ovakvih planova, pre svega obnovu opreme i obuku kadrova koji bi reagovali u takvoj situaciji. Iz tog razloga je najvažnija ovakva saradnja, da možemo jedni drugima da pomognemo, i da zajedno činimo jedan nacionalni sistem koji je u prethodnih nekoliko godina imao određenih problema i izazova – rekao je Markov. 

Jedna od karakteristika banatskih vodotoka je da svi imaju izvorišta u Rumuniji, a ušća u Srbiji. Gledano sa severa na jug, u banatske vodotoke ubrajaju se Zlatica, Galacka, Stari Begej, Begej, Tamiš, Brzava, Moravica sa Rojgom, Кaraš i Nera. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!