INFO Servis

U toku 19. sednica Skupštine grada

Danas se u svečanoj sali Gradske kuće u Kikindi održava 19. sednica Skupštine grada, kojom predsedava predsednica Skupštine Stanislava Hrnjak. Jedina tačka dnevnog reda današnje sednice je donošenje Statuta grada. Sednicu uživo možete pratiti ovde

Najznačajnije promene u odnosu na dosadašnji Statut Kikinde odnose se na simbole grada, praznik grada, broj članova Gradskog veća, nove oblike učešća građana u raspravama i donošenju odluka, i ponovo uvođenje saveta mesnih zajednica.

Statutom se, u skladu sa zakonom, uređuju prava i dužnosti grada i način njihovog ostvarivanja, broj odbornika, organizacija i rad organa i službi, uslovi za ostvarivanje oblika neposredne saradnje, sprovođenje postupka javne rasprave prilikom pripreme opštih akata utvrđenih ovim statutom, osnivanje, način izbora organa i rad mesne zajednice, uslovi i oblici ostvarivanja saradnje i udruživanja Grada, zaštita lokalne samouprave, službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina u skladu sa zakonom. 

Član 7. Statuta predviđa da grad koristi grb od tri nivoa, kao mali, osnovni i srednji, sastavljen od simbola koji datiraju još iz 18. veka. Na grbu se nalazi oklopljena ruka koja zamahuje sabljom, na kojoj je odsečena glava. Na zahtev rukovodstva našeg grada Srpsko heraldičko društvo je predložilo stilizaciju grba našeg grada. Zastava grada je crvene i plave boje, na kojoj je zlatni lav koji prednjom desnom šapom zamahuje srebrnom sabljom, a u levoj drži mušku glavu obrijanog temena i crnih brkova. Grb i zastava grada mogu se isticati samo uz državne simbole. 

Nacrt novog Statuta predviđa da se kao Dan grada obeležava 28. decembar, kao uspomena na dan kada je 1892. godine Kikinda prvi put postala grad. Šesti oktobar i 20. novembar obeležavaće se svečano, kao i 22. maj, kada je slava grada. 

Takođe, jedna od važnih odredbi novog Statuta je i povećanje broja članova Gradskog veća sa pet na sedam. Odredbe novog Statuta počeće da važe od narednih izbora za gradski parlament. 

Izmena Statuta bila je neophodna jer je dosadašnji bio kontradiktoran i neusklađen sa propisima. 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!