INFO Servis

U petak ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu

Vlasnici nekretnina u našoj zemlji imaju rok do petka, 14. avgusta da plate treću kvartalnu ratu ovogodišnjeg poreza na imovinu, što važi i za poreske obveznike koji još uvek nisu dobili poreska rešenja za 2020. godinu. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto.

Foto: digitalasset.intuit.com

Rešenja najčešće stižu na adrese vlasnika stanova i kuća sa nekoliko meseci zakašnjenja, odnosno obveznici ih za tekuću godinu dobiju tek u martu, aprilu ili maju, a ove godine je pandemija koronavirusa pomerila i te kalendarske rokove. Ipak, i za njih važe isti rokovi, pa bi svoju obavezu trebalo da izmire prema vrednostima iz prošlogodišnjeg rešenja, a kada im stigne novo moći će da uporede i vide da li je potrebno da doplate određenu sumu ili su možda već preplatili potreban iznos, pa će neku narednu ratu moći da umanje. Porez na imovinu plaća se, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru. 

Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara. Inače, obveznici koji to žele mogu da uplate i kompletan iznos godišnjeg poreza odjednom, na primer na početku godine, i u tom slučaju ne moraju kasnije da vode računa o kvartalnim rokovima.

Za vreme trajanja vanrednog stanja u Srbiji, Uredbom Vlade bilo je propisano da se neplaćeni poreski dug ne naplaćuje, kao i da se ne poništavaju rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza. Sa prestankom vanrednog stanja, 6. maja, prestalo je i važenje ove Uredbe, pa su se sve aktivnosti u vezi sa poreskim obavezama građana vratile u redovne kalendarske rokove. 

Izvor: Blic

Pratite nas FB
error: Content is protected !!