INFO Servis

Svetski dan osoba sa invaliditetom obeležen i u našem gradu

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar obeležen je danas i u Kikindi. Skupu, povodom obeležavanja ovog datuma, prisustvovali su članovi oko 20 udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, kao i predstavnici lokalne samouprave. 

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim problemima, među kojima su nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija i društvena izolacija. Problemi postoje i u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, slobodi kretanja, ograničenim kapacitetima ustanova za smeštaj osoba sa invaliditetom i drugi.

Mislim da pored svih, brojnih problema, osobama sa invaliditetom najviše nedostaje pažnja. Istakao bih da je u našem gradu, kada je u pitanju razumevanje osoba sa invaliditetom i pomaganje njima, situacija dobra – kaže Ivan Zarić, predsednik Društva dečje cerebralne paralize i Saveta osoba sa invaliditetom. 

Gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, istakao je na današnjem skupu da lokalna samouprava pruža veliku podršku svim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom: 

Obeležavanje ovog datuma je veoma važno, kako bi se istakao poseban značaj udruženja. Danas je ovde prisutno oko dvadeset različitih udruženja, čiji su članovi osobe sa invaliditetom. Na ovaj način oni dobijaju potvrdu da mi brinemo o njima i činimo sve što je u našoj moći, kako bi se njihov položaj unapredio. Ovo je prilika da razgovaramo sa njima, čujemo sa kojim problemima se suočavaju, ali i prihvatimo sve kritike i primedbe – rekao je Markov, i dodao da je lokalna samouprava i ove godine u okviru  pograma socijalne zaštite, izdvojila sredstva za finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom, koja su svake godine veća. 

Kada je u pitanju zakon, u našoj zemlji su po ovom pitanju učinjeni značajni pomaci, ali su oni u praksi sporiji i manje vidljivi, zbog čega osobe sa invaliditetom ne učestvuju aktivno i ravnopravno u životu zajednice. Petar Budai, predsednik Udruženja slepih i slabovidih osoba Kikinda, Čoka i Novi Kneževac, kaže da je država učinila mnogo, kada su u pitanju zakonski propisi, ali su oni neprimenjivi:

U Kikindi se radi dosta na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. To se pre svega vidi u izgradnji rampi za osobe u kolicima, tu su i taktilne staze za slepe, tako da je u našem gradu došlo do pomaka. Veliki problem je zapošljavanje, jer će poslodavci radije da plate penale, nego da prime osobe sa invaliditetom.   

Svetski dan osoba sa ivaliditetom ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija 1992. godine, s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Procenjuje se da osobe sa invaliditetom čine oko 15 posto svetske populacije, dok u Srbiji neki oblik invaliditeta ima između 560.000 i 700.000 osoba. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!