INFO Servis

Suvača nakon rekonstrukcije postaje poseban segment u turističkoj ponudi Kikinde

Nakon dve godine od početka realizacije međunarodnog IPA projekta Mađarske i Srbije „Mlinovi koji melju, putevi koji spajaju“, završena je kompletna rekonstrukcija kikindske Suvače, koja je podrazumevala izgradnju novog objekta, uvođenje svih neophodnih kapaciteta za posetioce, konzervaciju i restauraciju, kao i sproveđenje video nadzora i alarmnog sistema. 

Ukupna vrednost projekta je 514 852 evra, od čega je najveći iznos utrošen na restauracije, konzervacije, sanacije mlinova i vetrenjača i izgradnju novih objekata u prostorima mlinova i vetrenjača u cilju obezbeđivanja ili povećanja kapaciteta za posetioce. Realizacijom projekta stvorena je osnova za njihovo dalje korišćenje i razvoj različitih kulturno-turističkih sadržaja. Odobrena sredstva za realizaciju projekta u Kikindi  iznosila su 101 330 evra, od čega je Evropska unija finansirala 85 posto, a preostali iznos obezbedili su Grad Kikinda i Ministarstvo kulture i informisanja. 

Suvača je jedinstveno kulturno dobro, koje je ostavljeno nama u amanet da ga sačuvamo, i na neki način unapredimo. Zbog stanja u kakvom je bila prethodnih godina, pokrenut je ovaj projekat u okviru kojeg je ona rehabilitovana. Svaki grad mora da poseduje i prikaže visok nivo kulturne infrastrukture, zbog čega smo u prethodnom periodu uložili i u Biblioteku, Pozorište, Muzej „Tera“, a sada i u Suvaču– rekao je gradonačelnik Pavle Markov. 

Nosilac projekta, koji se finansira u okviru  IPA programa, je Muzej iz Kiškunfeleđhaze, na čiju inicijativu je Narodni muzej u Kikindi uključen u projekat, jer je suvača u našem gradu jedina na teritoriji koja je obuhvaćena ovim programom. Suvača će od sada, konačno funkcionisati kao poseban segment u turističkoj ponudi našeg grada:  

Nakon završetka ovog projekta imamo osnovu za razvoj programa i sadržaja u Suvači. Do sada smo imali objekat, koji je funkcionisao samo kao spomenik. Ona je od danas rehabilitovana, i kao kulturno nasleđe može da živi. Izgradnjom novog objekta Suvača je dobila osnovne kapacitete koje moramo da pružimo građanima, bilo da su iz Kikinde ili su u poseti našem gradu – rekla je direktorica Narodnog muzeja u Kikindi, Lidija Milašinović. 

Više neće biti neophodne prethodne najave, nego će posetilac moći, u toku radnog vremena, u bilo koje doba da dođe i sazna sve o Suvači. Posetioci će takođe imati priliku i da učestvuju u radionicama, i tamo kvalitetno provedu vreme, što će  doprineti održivosti Suvače. Suvi mlin, koji je za mlevenje žitarica koristio živi rad i konje kao pokretačku snagu, sagrađen je pre 120 godina, a sa radom je prestao 1945.

Osim Muzeja iz Kikinde i Kiškunfelđhaze, partneri na projektu su bili i mađarski Nacionalni park Opustaser, grad Hodmezevašarhelj i naselje Orom u opštini Kanjiža.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!