INFO Servis

Roditelji budućih prvaka biraju školu do 15. februara

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odredbama člana 18. propisuje se da se u prvi razred osnovne škole upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu upisuju se deca koja su rođena u periodu od 1. marta 2014. godine do kraja februara 2015. godine.

Roditelji i drugi zakonski zastupnici će od ponedeljka, 18. januara 2021. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete. Zahtevi izabranoj školi se podnose lično do 15. februara 2021. Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu.

Škola će omogućiti roditeljima da jednim dolaskom završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave proveru spremnosti   deteta za polazak u osnovnu školu sa psihologom/pedagogom.

Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu. O datumu provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu roditelji će biti naknadno obavešteni od izabrane škole. Ako dete starije od sedam i po godina, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja. U selima, prijavljivanje za upis u prvi razred vršiće se u prostorijama škole.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!