INFO Servis

Raspisan Konkurs za dodelu Godišnje nagrade i gradskih priznanja

Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisala je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu najvišeg priznanja i nagrada za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada, za 2019. godinu. 

Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde. Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada. 

Predloge za dodelu nagrada i javnih priznanja Grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije našeg grada.
Predlog za nagrade dostavlja se u pisanoj formi i sadrži podatke o kandidatu i rezultatima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i eventualne dokaze koji potvrđuju navode iz obrazloženja. Gradsko priznanje dodeljuje se za rezultate postignute u godini u kojoj se vrši dodela.

Odluku o dodeli nagrada i priznanja donosi Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja. Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Gradskoj upravi, najkasnije do 16. decembra, na adresu: Gradska uprava, kancelarija broj 81, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda (sa naznakom: Za nagrade Grada Kikinde). 

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 0230/410 – 115.

Gradska priznanja i Godišnja nagrada biće svečano uručeni na Dan grada, 28. decembra. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!