INFO Servis

Radovi na graničnom prelazu Nakovo – Lunga i biciklističkoj stazi

U okviru prve faze prekograničnog projekta „Unapređenje povezanosti Banata“, koja će biti završena u avgustu, biće izgrađena biciklistička staza od Kikinde do graničnog prelaza, a lokalna samouprava će svojim sredstvima omogućiti da se granični prelaz Nakovo – Lunga opremi.  

Kako je i ranije istaknuto, projekat „Unapređenje povezanosti Banata“ ima izuzetan strateški, privredni i društveni značaj za naš grad, kao i za ceo severni Banat. U okviru realizacije projekta, lokalna samouprava uložiće nešto više od 87 i po miliona dinara za izgradnju nedostajućih sadržaja na graničnom prelazu Nakovo – Lunga. 

Imamo podatak da je od kraja 2014. godine više od 700.000 ljudi prešlo ovu granicu, a procenjuje se da će do kraja 2020. taj broj biti i preko milion. To ide u prilog činjenici koliko je ovaj projekat važan. Naš konačni cilj je da granični prelaz Nakovo – Lunga bude otvoren 24 sata i da bude prometan i za vozila nosivosti preko 3 i po tone – rekao je Pavle Markov.

Predviđeno je da bude izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom, biće obezbeđene dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Radi stvaranja tehničkih uslova za promet robe vozilima veće nosivosti, biće obezbeđene i platforme za kontrolu teretnih vozila. Obezbeđivanjem svih tehničkih uslova, MUP će imati dodatnu argumentaciju za izmenu postojećeg međudržavnog sporazuma u smislu celodnevnog finkcionisanja graničnog prelaza i da preko njega mogu da saobraćaju i kamioni. S obzirom na blizinu naseljenih mesta, izgradnjom biciklističke staze povezivanje će biti još dinamičnije:

Biciklistička staza biće izgrađena od pružnog prelaza u Kikindi do granice sa Rumunijom u Nakovu. Imaćemo mogućnost da distancu od desetak kilometara prelazimo biciklom po lepom terenu. To će otvoriti neke nove mogućnosti u razvoju područja obuhvaćnog projektom -kaže Markov.

Šef gradilišta Slaviša Paravinja kaže da, nakon blagog zastoja zbog lošeg vremena radovi koji su započeti u aprilu, sada teku planiranom dinamikom:

Ugovoreni rok za završetak radova je 15. jul. Radi se na proširenju graničnog prelaza, pravi se novi sanitarni čvor i izgrađuje velika nadstrešnica. Granični prelaz će biti u poptunosti nov i prema evropskim standardima – kaže Paravinja.

I pored toga što su radovi u toku, saobraćaj preko graničnog prelaza odvija se nesmteano.

Cilj projekta „Unapređenje povezanosti Banata“ je da, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i u uslugama mobilnosti, doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti. Nosilac projekta je Javno preduzeće „Putevi Srbije“. Partneri sa srpske strane su Grad Kikinda i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat iz Zrenjanina, a sa rumunske strane opština Žombolj.  

 

Pratite nas FB