INFO Servis

PSS: Zaštita breskve od kovrdžavosti lista

Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve je gljiva Taphrina deformans, a bolest napada sve nadzemne delove stabla breskve. Prvi simtomi se uočavaju u proleće, odmah nakon kretanja vegetacije. Kada se pojavi više listova simptomi se dobro uočavaju. Mlado lišće počinje da se deformiše, uvija, gubi hlorofil i menja boju.

Micelija gljive u parenhimu lista uništava hlorofil, list gubi zelenu boju i postaje žutocrvenkast do ljubičastocrvenkast. Prisutnost parazita prouzrokuje potpuni poremećaj u rastu i razvoju ćelija lista, list počinje nepravilno da raste, uvija se spiralno i kompletan list postaje deformisan. List prestaje sa rastom, gubi funkciju, suši se i otpada.

Gljiva prezimi u sporama ispod kore drveta, na granama i grančicama, ispod pupoljaka. Infekcija nastaje kada se pojavi mladi list. Vlažno vreme zimi pogoduje prezimljavanju prouzrokovača bolesti iako može prezimeti i u nepovoljnim uslovima. Spore klijaju na temperaturi oko 10 stepeni Celzijusa. Optimum za klijanje spora je 20 stepeni. Iznad 26 – 30 stepeni klijanje prestaje. Ako leto počne rano sa sušnim periodom i visokom temperaturom to ne odgovara prouzrokovaču kovrdžavosti lista breskve, dok mu vlažno vreme sa višim temperaturama pogoduje za razvoj.

Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve suzbija se tretiranjem stabala u jesen posle opadanja listova i u proleće, pre početka kretanja vegetacije. Jesenji tretman radi se preparatima na bazi bakra – Bakarni kreč, Bakrocid, Kupragin, Bordovska čorba, Neoram, Cuprocaffaro, Bakar-oksihlorid itd. Bakarna sredstva predstavljaju temelj zaštite bilja protiv većine prouzrokovača bolesti, a posebno to važi za breskvu. S obzirom da je količinu padavina u prolećnom periodu teško predvideti, za efikasnu zaštitu breskve potrebna su bar dva tretmana.

Prvi tretman obavlja se dok su pupoljci potpuno zatvoreni. Tretman treba uraditi kvalitetno i sa obilnom količinom vode. Za taj tretman preporučuju se plavo ili crveno ulje, u koncetraciji 2 do 3 posto.

Drugi tretman obavlja se u fenofazi bubrenja pupoljaka tj. u fazi zelene tačke, kada se otvara pupoljak, odozgo na vrhu se vidi zelena tačka vrh mladog lista, tada gljiva inficira list i to jednim od bakarnih preparata ili sa preparatima DELAN, SYLIT, DAKOFLO, GALEON, BRAVO, ODEON, CHORUS.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača. Pre upotrebe bilo kog preparata za zaštitu bilja treba detaljno pročitati uputstvo i postupiti u skladu sa njim – obratiti pažnju na propisanu dozu, koncentraciju i količinu vode. Takođe, voditi računa o vremenskim prilikama tokom primene, uraditi tretman po mirnom i tihom vremenu bez vetra. Podsećaju se poljoprivredni proizvođači da obavezno vode evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Autor teksta: dipl. inž. Živanka Špirić, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi Kikinda. 

Foto: Wikipedia

Pratite nas FB
error: Content is protected !!