INFO Servis

Provera sistema za javno uzbunjivanje

Gradski štab za vanredne situacije obaveštava javnost da će se, u cilju održavanja stanja stalne funkcionalne ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje, od strane operativnog centra 112, u Kikindi vršiti redovna kvartalna provera sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Severnobanatskog upravnog okruga.

Provera će se obavljati svake prve srede u podne, u martu, junu, septembru i decembru, emitovanjem znaka „prestanak opasnosti“ jednoličnim tonom, u trajanju od 60 sekundi. 

Prva redovna provera ispravnosti sirena za uzbunjivanje biće 4. marta u 12 sati. 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!