INFO Servis

Promocija kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine u četvrtak u CSU

Kreditne linije za pravna lica i preduzetnike, kao i za poljoprivredna gazdinstva biće prezentovani u četvrtak, 23. januara u Centru za stručno usavršavanje. Početak je u 10 sati. Pozivaju se svi zainteresovani da dođu i informišu se o mogućnostima kreditne podrške Razvojnog fonda Vojvodine. 

Za pravna lica i preduzetnike prezentovaće se šest kreditnih linija:

1. Кonkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

2. Кonkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

3. Кonkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

4. Кonkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

5. Кonkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

6. Кonkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Kada su u pitanju poljoprivcredna gazdinstva, biće prezentovano sedam mera:

1. Кonkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu

2. Кonkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

3. Кonkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

4. Кonkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

5. Кonkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

6. Кonkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

7. Кonkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!